Karate etikette

Karate Etikette

Karate Etiketten er med små varitioner, den samme i alle Ashihara Karate Klubber. Derfor er ingen i tvivl om hvordan man opfører sig uanset om man træner i en dansk Ashihara Karate klub eller en udenlandsk.


 • Alle karateudøvere hilser på hinanden med ordet "Osu", også udenfor træningensalen. Ordet "Osu" er en international karatehilsen, der udtales højt og tydeligt. Reglen er at laveste grad hilser først. Når der hilses på en sortbælte, skal "Osu" ledsages at enten et Sempai eller Sensei
 • Sortbælter med 1 og 2 dan tiltales med Sempai. Branch-Chiefs og sorbælter med 3 dan og opefter tiltales med Sensei
 • Man optræder altid respektfuldt overfor højere-graduerede
 • Alle karateudøvere skal optræde virek som gode eksempler for de lavere grader
 • Kun klubbens godkendte mærker er tilladt og krævet på gien. Alle andre mærker skal fjernes fra gi og bælte
 • Før man træder ind i dojoen skal gi og bælte sidder korrekt. Aftagning af gi og bælte må først ske når man har forladt dojoen
 • Negle skal være kortklippet og rene og udøveren skal fremstå velsoigneret
 • Ure og smukker af enhver art må ikke bæres under træningen
 • Der må ikke spises eller medbringes glas genstande i dojoen
 • Ved indtrædelse i dojen standser man op og bukker reglementeret. Det samme gælder når man forlader dojoen. Alle karatebuk ledsages af ordet "Osu"
 • Når instruktøren starter træningen, går eleverne hurtigt ind på række, startende fra højre side med højeste grad først. Alle stiller sig i "fudo dachi" ( klar stilling )
 • Kommer man for sent, skal man først sikre sig, at der ikke mediteres i dojoen. I så fald, venter man med at gå ind i dojoen indtil meditationer er færdig. Man bukker herefter når man træder ind i dojoen og sætter sig i seiza stilling ( på knæene) med ryggen til shinden og med lukkede øjne og afventer instruktørens tilkendegivelse, hvorefter man rejser sig og bukker for instruktøren ledsaget af ordene " Osu Onegai Shimasu". Derefter stiller man sig bagerste i rækken og deltager i undervisningen
 • Når der rettes på gi eller bælte, sker dette med ryggen til Shinden
 • Når instruktørens forklaring er forstået svares med ordet " Osu" uden man er opfordret til det. Dette gælder såvel den enkelte elev og hele holdet
 • Under træningen er al talen, fløjten o.l. ikke tilladt
 • Ingen må forlade dojoen under træningen uden tilladelse fra instruktøren
 • Overvære man andres træning, skal man også selv være koncentreret og seriøs 
 • Under et holds meditation skal alle andre forholde sig i ro

Judogaarden, Nedergade 40, 8400 Ebeltoft, tlf 27802841, mød os på Facebook