Judo - Den milde vej

Hvad er judo?

Judo er en livsform og en skolingsvej, der udvikler dig på alle planer. 


Judo betyder'den milde vej', og det er et billede på, at eftergivenhed sejrer over styrke.


Men tag ikke fejl: Der ligger ingen svaghed gemt i det!

Judo er mange ting.

Det er en sjov sport, en kunst, en disciplin, en fritids- eller social aktivitet, et fitnessprogram, et middel til selvforsvar eller kamp, en måde at leve på.


Det er alle disse ting og meget mere.


 Det er en moderne kampkunst som primært praktiseres som en sport.

Grundlæggeren af judo, Jigoro Kano


Kano var som ung fysisk svag og blev tit drillet af de større drenge.

Da det havde stået på en tid, besluttede han sig for at gå til selvforsvar (ju-jutsu).

På den tid var der mange forskellige ju-jutsu systeme, der hver især havde deres specialer f.eks. kast, holdegreb, spark, armlåse, våben mv.


Årene gik med hård træning, og Kano begyndte at udtænke nye teknikker, der måske skyldtes hans lille størrelse.

Han vejede på det tidspunkt 50 kg og kæmpede mod en modstander, der vejede 100 kg. Han tabte hver gang, selv om han hadede at tabe.

Han gik derfor i gang med at gennemgå alle teknikker for at finde teknikken, der kunne besejrer kæmpen. Resultatet blev kastet Kata-guruma, som han så brugte - og vandt med.


Læs mere her

http://www.judo.dk

Judogaarden, Nedergade 40, 8400 Ebeltoft, tlf 27802841, mød os på Facebook